Ubezpieczenia Dobrowolne

Ubezpieczenia dobrowolne

Autocasco (AC)

All risks, czyli ubezpieczenie chroniące od wszystkich ryzyk – ubezpieczeniem AC objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm, itp.

AC w PZU to:

  • kompleksowa ochrona przed skutkami wszelkich zdarzeń związanych z używaniem samochodu,
  • wypłata odszkodowania za szkody poniesione na terenie kraju i za granicą,
  • możliwość znacznego obniżenia składki dzięki dostosowaniu zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb,
  • bezpłatne ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort,
  • 10% zniżki na OC,
  • niższa cena za inne ubezpieczenia komunikacyjne, np. PZU Auto Pomoc w wariancie Super, PZU AutoSzyba.
     

PZU DORADCA

Kompleksowe ubezpieczenie PZU DORADCA zapewnia ochronę całego majątku będącego w posiadaniu firmy, takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenia, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo), w zakresie odpowiedzialności cywilnej, oraz dodatkową pomoc w postaci usług assistance.
 

Minicasco

Minicasco to relatywnie tania oferta ubezpieczeniowa adresowana do właścicieli samochodów posiadających tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz do osób, które z różnych powodów rezygnują z ubezpieczenia autocasco. Minicasco oferuje atrakcyjny zakres ochrony przede wszystkim dla ostrożnych kierowców. Obejmuje on odpowiedzialność za szkody, na powstanie, których posiadacz pojazdu nie miał wpływu i zapewniające odszkodowanie za szkody, które musiałby pokryć sam. Ubezpieczenie Minicasco gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy wystąpi szkoda w pojeździe bądź w jego wyposażeniu wskutek: zderzenia z osobami, zwierzętami; działania osób trzecich - w tym włamania; zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar; działania czynników termicznych lub chemicznych oraz wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, a także jego uszkodzenia po kradzieży lub próbie kradzieży.


PZU DOM Plus

PZU DOM Plus gwarantuje odszkodowanie w przypadku zniszczenia mienia spowodowanego przez zdarzenia losowe (Np. ogień, piorun, eksplozję, upadek statku powietrznego, dym i sadzę, opad, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawinę, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy), przepięcie, dewastację (z wyłączeniem budynków w stadium budowy), akcję ratowniczą, a w odniesieniu do mienia ruchomego lub stałych elementów również kradzież z włamaniem i rabunek.


Wojażer – PZU Pomoc w Podróży

Ubezpieczenie Wojażer przeznaczone jest dla osób podróżujących za granicę indywidualnie (polisa indywidualna lub rodzinna) albo wyjeżdżających zbiorowo (albo w grupie liczącej, co najmniej 10 osób albo w ramach rocznej umowy dla osób wielokrotnie wyjeżdżających za granicę do pracy lub w delegacje służbowe a także umowy zawartej w formie polisy otwartej). Wyjazdy mogą być organizowane przez grupy osób, biura podróży, kluby, uczelnie, parafie i różne organizacje albo przez firmy delegujące pracowników za granicę.

Podstawowy zakres ubezpieczenia Wojażer - PZU Pomoc w Podróży obejmuje:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia,
  • ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy


Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia ochronę w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych podczas podróży, w okresie ubezpieczenia. Zakresem obejmuje organizację pomocy medycznej wymaganej stanem zdrowia oraz pokrycie jej kosztów.

Ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance.


Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc

Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc gwarantuje kierowcom i pasażerom określonych pojazdów pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, kradzież pojazdu, awaria ogumienia, brak paliwa lub użycie niewłaściwego paliwa, wyładowanie akumulatora, przepalenie żarówki, zatrzaśnięcie kluczyków, uraz ciała, zgon, nagłe zachorowanie kierowcy lub pasażera. Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną i medyczną udzielaną na terenie całej Polski oraz Europy oraz transport pojazdu i pasażerów na terenie UE do 1000 km.

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2021-10-15
USD 3,9413 +0,03%
EUR 4,5733 -0,08%
CHF 4,2691 -0,29%
GBP 5,4083 +0,11%
Wspierane przez Money.pl